Diszlexia tünetei


Diszlexiás az a gyermek, aki jó értelmi képességgel rendelkezik, azonban az általános iskolában a megszokott idő alatt nem tanul meg olvasni. Az olvasás, az írás és a helyesírás zavarai (diszlexia, diszgráfia) szorosan összetartoznak.

Tünetei:

 • Különböző betűtévesztések. A tévesztések lehetnek:

  • Optikusak - amikor a látási kép alapján téveszt a gyermek: pl.: t=f

  • Akusztikusak - amikor a hallási kép alapján téveszt: pl.: p=b

  • A látási-hallási azonosság miatt téveszt: pl.: b=d

  • Magánhangzó tévesztések: pl.: ó=ő

 • Felesleges betűk, szótagok betoldása, betűk, szótagok kihagyása, szótagcserék.

 • Hibás kombináció: a hosszabb szavakat sokszor az érthetetlenségig eltorzítják.

 • A betűk sorrendjének, az olvasás irányának a felcserélése: pl. ól=ló.

 • A szövegértés zavara: nem tud a gyermek egyszerre figyelni az olvasás technikájára és a szöveg tartalmára

 • Az olvasás tempója is nagyon lassú, elmarad az iskolai követelményektől.

A diszlexiás gyermekeknek általában:

 • gyenge a szövegekre való emlékezetük,

 • szegényes a szókincsük,

 • ügyetlenebbek a szóbeli kifejezésben, fogalmazásban.

 • Nehezen tanulnak verseket, szósorokat,

 • óvodás korukban nem érdekli őket annyira a mese,

 • némelyikük későn kezdett beszélni.

Írászavar is társulhat a diszlexiához, írásban jelentkező tünetek:

 • Rossz ceruzafogással, görcsös, rossz vonalvezetéssel, lassan, sok betűtévesztéssel, kihagyással ír

 • Legtöbbször az azonos írásmozdulattal kezdődő betűket tévesztik: pl.: l=f; l=b; u=v

 • Gyakori a szavak egybe- illetve különírása

 • A hosszú és rövid magánhangzókat, mássalhangzókat nem érzékelik, ezek jelölése számukra nehéz

 • Gyenge a helyesírásuk és a fogalmazásuk

Viselkedésben megjelenő jelek:

 • Kisgyermekesek, játékosak, a figyelmük csapongó, a tanulásban nem kitartóak.

 • Az iskolai kudarcok tovább növelik a nyugtalanságukat.

 • A tartós kudarcok másodlagos pszichés problémákat okoznak a gyermeknél, egyesek bohóckodnak, mások agresszívek lesznek, vagy áldozattá válnak.

Javasolt terápia

A diszlexiás-diszgráfiás gyermek számára iskolás korban is hasznosak a mozgásterápiák (korosztálytól, érettségtől függően) az Alapozó terápia, valamint részképesség-fejlesztésre a Sindelar módszer és a Tükörtábla terápia.