Diszgráfia tünetei

Csak arról a gyerekről mondhatjuk el, hogy tud írni, aki tollbamondás után le tud írni bármilyen szöveget, illetve saját gondolatait írásban tudja közölni.(fogalmazás) A másolás még nem írás!

A diszgráfiának két megjelenési formáját különítjük el.

Alaki diszgráfia

Alaki diszgráfia, ahol az írás technikai része okoz problémát.

 • Az írás tempója lassú.

 • Az íráskép kusza, rendezetlen.

 • Nem tud bent maradni a sorok között.

 • Esetleg teljesen olvashatatlan.

 • A betűk túl nagyok vagy túl aprók vagy egyenetlen a nagyságuk.

Vagyis alakilag nem felel meg a korosztályi követelményeknek.

Tartalmi diszgráfia

Tartalmi diszgráfia: íráskép elfogadható, de a helyesírás nagyon gyenge. Természetesen a két probléma együttesen is előfordulhat.

Diszgráfiára utaló tünetek

 • Görcsös ceruzafogás (helytelen testtartás).

 • Bizonytalan írásvonal (mozgástervezés nehézsége).

 • Betűkerekítési, - kötési probléma.

 • Sorok lejtése vagy emelkedése (térbeli elhelyezés zavara).

 • Az íráskép rendezetlen, kusza.

 • Az írás tempója lassú, vagy kapkodó.

 • Betűket hagy ki vagy told be.

 • Felcseréli a betűk sorrendjét.

 • Felcseréli a betűket, vagy szótagokat.

 • Szótagokat hagy le a szó elejéről, végéről vagy szó közben.

 • Betűket, szótagokat, szavakat dupláz, vagy többszöröz.

 • Hangzási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír.

 • Felcseréli a zöngés – zöngétlen hangokat.

 • A magánhangzókról lehagyja az írásjeleket.

 • Felcseréli a hasonló egyjegyű és kétjegyű mássalhangzókat.

 • A toldalékokat külön írja a szótól vagy a következő szóhoz köti.

 • Fordítva írja le a szót, vagy a betűket fordítja meg.

 • Több szót, vagy az egész mondatot egybe írja.

 • Súlyos tagolási nehézségei vannak.

 • Hallja hogy valami hosszú, de nem tudja hogy hol.

 • Csak magánhangzókat ír.

 • Csak mássalhangzókat ír.

Javasolt terápia

A diszlexiás-diszgráfiás gyermek számára iskolás korban is hasznosak a mozgásterápiák (korosztálytól, érettségtől függően) az Alapozó terápia, valamint részképesség-fejlesztésre a Sindelar módszer és a Tükörtábla terápia.

Tovább: Felmérések