Diszgráfia tünetei

Csak arról a gyerekről mondhatjuk el, hogy tud írni, aki tollbamondás után le tud írni bármilyen szöveget, illetve saját gondolatait írásban tudja közölni.(fogalmazás) A másolás még nem írás!

A diszgráfiának két megjelenési formáját különítjük el.

Alaki diszgráfia

Alaki diszgráfia, ahol az írás technikai része okoz problémát.

 • Az írás tempója lassú.
 • Az íráskép kusza, rendezetlen.
 • Nem tud bent maradni a sorok között.
 • Esetleg teljesen olvashatatlan.
 • A betűk túl nagyok vagy túl aprók vagy egyenetlen a nagyságuk.

Vagyis alakilag nem felel meg a korosztályi követelményeknek.

Tartalmi diszgráfia

Tartalmi diszgráfia: íráskép elfogadható, de a helyesírás nagyon gyenge.

Természetesen a két probléma együttesen is előfordulhat.

Diszgráfiára utaló tünetek

 • Görcsös ceruzafogás (helytelen testtartás).
 • Bizonytalan írásvonal (mozgástervezés nehézsége).
 • Betűkerekítési, - kötési probléma.
 • Sorok lejtése vagy emelkedése (térbeli elhelyezés zavara).
 • Az íráskép rendezetlen, kusza.
 • Az írás tempója lassú, vagy kapkodó.
 • Betűket hagy ki vagy told be.
 • Felcseréli a betűk sorrendjét.
 • Felcseréli a betűket, vagy szótagokat.
 • Szótagokat hagy le a szó elejéről, végéről vagy szó közben.
 • Betűket, szótagokat, szavakat dupláz, vagy többszöröz.
 • Hangzási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír.
 • Felcseréli a zöngés – zöngétlen hangokat.
 • A magánhangzókról lehagyja az írásjeleket.
 • Felcseréli a hasonló egyjegyű és kétjegyű mássalhangzókat.
 • A toldalékokat külön írja a szótól vagy a következő szóhoz köti.
 • Fordítva írja le a szót, vagy a betűket fordítja meg.
 • Több szót, vagy az egész mondatot egybe írja.
 • Súlyos tagolási nehézségei vannak.
 • Hallja hogy valami hosszú, de nem tudja hogy hol.
 • Csak magánhangzókat ír.
 • Csak mássalhangzókat ír.

Javasolt terápia

A diszlexiás-diszgráfiás gyermek számára iskolás korban is hasznosak a mozgásterápiák (korosztálytól, érettségtől függően) az Alapozó terápia, valamint részképesség-fejlesztésre a Sindelar módszer és a Tükörtábla terápia.

Egy felmérés eredményeképp lehet eldönteni, hogy melyik terápia szükséges.

Következik: