Óvodáskori tünetek

Az alábbi tünetek már az óvoda idején szembetűnők lehetnek, érdemes odafigyelni, hiszen minél előbb észrevesszük a problémát, és megfelelő terápiában részesítjük a gyermeket, annál jobb eredményeket érhetünk el.

Beszéd területén felismerhető tünetek

Mozgás területén megfigyelhető tünetek

 • Inkoordinációs nagymozgások: ügyetlenség, felesleges kapkodások, labilitás (sokat esik a gyerek, kiejt a kezéből tárgyakat, fordítva nyúl a tárgyakért)
 • Kialakulatlan finommozgás (pl.: nem szeret rajzolni, gyöngyöt fűzni, görcsös ceruzafogás)
 • Testséma hiánya, zavara (pl.: fülből kinőtt karral ábrázolja az embert).
 • A mozgásban a ritmustalanság is megfigyelhető (pl.:az egyenletes ritmustaps is nehézséget okozhat)
 • Megkésett beszédfejlődés
 • Diszgrammatika (pl.: evett - ett, játszott - játszta)
 • Beszédritmus zavara (egyenetlen beszéd, nem érzékelhetőek a szóhatárok)
 • Érdektelenség a mesék, a versek, a történetek iránt
 • Szegényes szókincs
 • Szerialitás zavara: sorrend, egymásutániság tévesztése (versmondás helytelensége, napszakok, napok, hónapok felcserélése)
 • Zöngés-zöngétlen párok cseréje (pl. toboz - doboz, kép - gép, kéz - géz)
 • Szómegtalálási nehézségek
 • Gyenge szövegemlékezet
 • Szegényes mondatalkotás
 • Új szavak megtanulásának nehézsége

Mozgás területén felismerhető tünetek

 • Inkoordinációs nagymozgások: ügyetlenség, felesleges kapkodások, labilitás (sokat esik a gyerek, kiejt a kezéből tárgyakat, fordítva nyúl a tárgyakért)
 • Kialakulatlan finommozgás (pl.: nem szeret rajzolni, gyöngyöt fűzni, görcsös ceruzafogás)
 • Testséma hiánya, zavara (pl.: fülből kinőtt karral ábrázolja az embert).
 • A mozgásban a ritmustalanság is megfigyelhető (pl.:az egyenletes ritmustaps is nehézséget okozhat)

Téri tájékozódás zavara

 • Szorosan kapcsolódik a mozgás fejlődésének hiányosságaihoz.
 • Hiányos az irányok, a névutók használata, esetleg bizonytalan, vagy zavart (jobb, bal, föl, le, előtt, között stb.)
 • Öltözködési gondok (gyakori a cipő fordított felhúzása - kacsaláb, a fűzés, a kötés, a gombolás súlyos nehézséget okoz)
 • Síkban jobbról-balra, vagy lentről-fel húzza a vonalat, a köröket visszafelé rajzolja
 • Tükörírás
 • Rossz a tájékozódás időben is

Ennek a hatévesnek még nem teljes a testséma-képe. Rajzolt egy embert, de fontos testrészek hiányoznak.

Dominancia területén

 • Sokáig kétkezes (nem alakult ki a domináns kéz)
 • Ellentétesen használja kezét, lábát (pl.: jobb kézzel rajzol, de bal lábbal rúg a labdába)
 • Vizsgálattal gyakran az is kiderül, hogy nem azt a szemét használja vezérszemnek, amelyik kezét, tehát ellentétes a szem és a kéz használata is. Az átállított kezesség káros hatása már köztudott.

Szociális területen megnyilvánuló tünetek

 • Nehezen illeszkedik be a közösségbe, "nincs barátja", magányos.
 • Az óvodai beszoktatás nagyon elhúzódik.
 • Nincs feladattudata, nincs szabálytudata.
 • Nehezen viseli, ha nem ő nyer a játékban.
 • "Rossz" gyerek. Folyton izeg-mozog, nem tud egy helyben megülni, esetleg állandóan beszél.
 • Túl nyugodt, alig szólal meg.
 • A tömeget lehetőség szerint kerüli.
 • A hangos környezet zavarja. Befogja a fülét, "kivonul".
 • Szoba- illetve ágytisztasággal gondok vannak. (Ötéves kor után is bepisil éjszaka.)
 • Nyugtalanság, dekoncentráltság, változó teljesítmény, fáradékonyság, önbizalomhiány, befelé fordulás, agresszió stb.
 • Tartós figyelemre nem képesek, figyelmük könnyen elterelhető.

Javasolt terápiák

Az idegrendszeri éretlenséggel rendelkező gyerekek jól fejleszthetőek a különböző mozgásterápiákkal. Bevethető a TSMT, az Ayres terápia és az Alapozó terápia.

Továbbá a részképességek fejlesztésére jól alkalmazható a Sindelar módszer, a GMP módszer, és a Tükörtábla terápia.

Egy felmérés eredményeképp lehet eldönteni, hogy melyik terápia szükséges.

Következik: