Óvodáskori tünetek

Az alábbi tünetek már az óvoda idején szembetűnők lehetnek, érdemes odafigyelni, hiszen minél előbb észrevesszük a problémát, és megfelelő terápiában részesítjük a gyermeket, annál jobb eredményeket érhetünk el.

Beszéd területén felismerhető tünetek:

 • Megkésett beszédfejlődés

 • Diszgrammatika (pl.: evett - ett, játszott - játszta)

 • Beszédritmus zavara (egyenetlen beszéd, nem érzékelhetőek a szóhatárok)

 • Érdektelenség a mesék, a versek, a történetek iránt

 • Szegényes szókincs

 • Szerialitás zavara: sorrend, egymásutániság tévesztése (versmondás helytelensége, napszakok, napok, hónapok felcserélése)

 • Zöngés-zöngétlen párok cseréje (pl. toboz - doboz, kép - gép, kéz - géz)

 • Szómegtalálási nehézségek

 • Gyenge szövegemlékezet

 • Szegényes mondatalkotás

 • Új szavak megtanulásának nehézsége

Mozgás területén megfigyelhető tünetek:

 • Inkoordinációs nagymozgások: ügyetlenség, felesleges kapkodások, labilitás (sokat esik a gyerek, kiejt a kezéből tárgyakat, fordítva nyúl a tárgyakért)

 • Kialakulatlan finommozgás (pl.: nem szeret rajzolni, gyöngyöt fűzni, görcsös ceruzafogás)

 • Testséma hiánya, zavara (pl.: fülből kinőtt karral ábrázolja az embert).

 • A mozgásban a ritmustalanság is megfigyelhető (pl.:az egyenletes ritmustaps is nehézséget okozhat)

Ennek a hatévesnek még nem teljes a testséma-képe. Rajzolt egy embert, de fontos testrészek hiányoznak.

Téri tájékozódás zavara

Szorosan kapcsolódik a mozgás fejlődésének hiányosságaihoz.

 • Hiányos az irányok, a névutók használata, esetleg bizonytalan, vagy zavart (jobb, bal, föl, le, előtt, között stb.)

 • Öltözködési gondok (gyakori a cipő fordított felhúzása - kacsaláb, a fűzés, a kötés, a gombolás súlyos nehézséget okoz)

 • Síkban jobbról-balra, vagy lentről-fel húzza a vonalat, a köröket visszafelé rajzolja

 • Tükörírás

 • Rossz a tájékozódás időben is

Dominancia területén

 • Sokáig kétkezes (nem alakult ki a domináns kéz)

 • Ellentétesen használja kezét, lábát (pl.: jobb kézzel rajzol, de bal lábbal rúg a labdába)

 • Vizsgálattal gyakran az is kiderül, hogy nem azt a szemét használja vezérszemnek, amelyik kezét, tehát ellentétes a szem és a kéz használata is. Az átállított kezesség káros hatása már köztudott.

Szociális területen megnyilvánuló tünetek:

 • Nehezen illeszkedik be a közösségbe, "nincs barátja", magányos.

 • Az óvodai beszoktatás nagyon elhúzódik.

 • Nincs feladattudata, nincs szabálytudata.

 • Nehezen viseli, ha nem ő nyer a játékban.

 • "Rossz" gyerek. Folyton izeg-mozog, nem tud egy helyben megülni, esetleg állandóan beszél.

 • Túl nyugodt, alig szólal meg.

 • A tömeget lehetőség szerint kerüli.

 • A hangos környezet zavarja. Befogja a fülét, "kivonul".

 • Szoba- illetve ágytisztasággal gondok vannak. (Ötéves kor után is bepisil éjszaka.)

 • Nyugtalanság, dekoncentráltság, változó teljesítmény, fáradékonyság, önbizalomhiány, befelé fordulás, agresszió stb.

 • Tartós figyelemre nem képesek, figyelmük könnyen elterelhető.

Javasolt terápiák

Az idegrendszeri éretlenséggel rendelkező gyerekek jól fejleszthetőek a különböző mozgásterápiákkal. Bevethető a TSMT, az Ayres terápia és az Alapozó terápia.

Továbbá a részképességek fejlesztésére jól alkalmazható a Sindelar módszer, a GMP módszer, és a Tükörtábla terápia.