TSMT

TSMT módszer

A tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik.

Kiknek ajánljuk?

 • 3-7 éves mozgáskorú, 3-12 éves,

 • megkésett/eltérő fejlődésmenetet mutató,

 • hiperaktív,

 • figyelemzavaros,

 • tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő,

 • a sikeres iskolai beválásban rizikós,

 • súlyos beszédhibás,

 • mozgásban ügyetlen,

 • egyensúly-zavarral küzdő gyermekeknek.

TSMT diagnosztika

A TSMT állapot- és mozgásvizsgáló teszt jellemzői:

 • Megmutatja, hogy a gyermek teljesítményproblémáinak oka organikus-e.

 • 5 éves kortól felvehető.

 • Objektív, a vizsgálat eredményét százalékban adja meg. Ez az elmaradás szintjét teszi szemléletessé.

 • Iskolai beválást/beilleszkedést prognosztizálja.

 • 40-45 perc (kb. 1 tanítási óra!) alatt felvehető.

 • Státusz és folyamat diagnosztikára alkalmas.

 • Nagyrészt nonverbális, utánzáson alapul a feladatok végrehajtása.(elmarad a teljesítményszorongás)

Állapot- és mozgásvizsgálat 5 területe

 1. Idegrendszer érettsége.

 2. Mozgásvizsgálat.

 3. Testvázlat, térbeli tájékozódás, lateralitás.

 4. Taktilis terület.

 5. Ritmusvizsgálat.

A vizsgálat után a szülő maga is látja, hogy van-e elmaradás, illetve látja az elmaradás fokát, de a százalékban kimutatott teljesítmény is objektíven tükrözi a gyermek aktuális érettségét.

A vizsgálat eredménye alapján megtudjuk, hogy a gyermeknek szüksége van-e valamilyen fejlesztésre. Ha igen, az eredmények azt is megmutatják, hogy egyéni vagy csoportos formában.

Az egyéni TSMT-hez kevés eszköz kell: Hinta, nagylabda, gördeszka...

Tovább: GMP módszer