Alapozó terápia

Iskolaelőkészítés tornával

Fejleszthető-e tornával az értő-olvasás, az értő-írás?

Az alapozó terápia a diszlexia-veszélyeztetett gyerekek terápiája. (Tünetekről itt.) Az írás- vagy olvasászavarral küzdő gyerekek jól fejleszthetők bizonyos tornagyakorlatok segítségével. Diagnosztikai felmérés után az Ön gyermeke is csatlakozhat egy max. 4-5 fős fejlesztő csoporthoz.

Kinek javasoljuk?

Javasolt korosztály 5-16 év között heti 2-3-szor kettő órában.

Bővebben az alapozó terápiáról

A tanulási nehézségek hátterében nagyjából, az esetek 70%-ában megtalálható az idegrendszer részleges éretlensége, sérülése vagy hibás szerveződése. Többnyire jelentősen csökkennek a tanulási nehézségek tünetei, ha sikerül felszámolni az idegrendszer szerveződésébe becsúszott hibákat:

  • javul az olvasás és a helyesírás,

  • szebbé válik a külalak,

  • oldódnak a számolási nehézségek.

A mozgásfejlődés és vele együtt az idegrendszer fejlődése szigorú hierarchia szerint valósul meg. Az egyedfejlődésünk bizonyos vonatkozásaiban megismétli a törzsfejlődést. Ha ebbe a hierarchikus fejlődésbe hiba csúszik, a központi idegrendszer valamely ősibb kialakulású területe nem fejlődik megfelelően, maga után vonja a ráépülő összes terület, így a nagyagykérgen keresztül a gondolkodási folyamatok problémáit is. Az ősibb kialakulású területek fejlődésével a csecsemőnél egyre újabb és újabb mozgásformák jelennek meg. A mozgás a világgal való kapcsolatfelvétel első formája a baba számára. Erre épülnek rá az emberre jellemző kommunikációs formák: a beszéd, az olvasás és írás. Ha kimaradnak egyes lépések, esetleg nincs elegendő idő, tér vagy lehetőség a gyakorlásra, akkor hibák csúszhatnak a fejlődésébe.

Az alapozó terápiával javul az olvasási készség

Az idegrendszer egyes területei alulszervezetté válnak, amelynek következményei legtöbbször az iskolában jelennek meg tanulási nehézség formájában. Kézenfekvő, hogy ebben az esetben, a fejlesztésben is kulcsfontosságú szerepe lesz majd bizonyos mozgásformák gyakoroltatásának.

Ezt vállalja fel az alapozó terápia és a hozzá kidolgozott diagnosztika.

Mozgásterápia segítségével lehetőséget biztosíthatunk az idegrendszer számára, hogy bepótolja lemaradásait. Ilyenkor az idegrendszer fejlődésével párhuzamosan csökkennek a tanulási nehézségek, esetleg teljesen el is tűnnek.

Természetesen a mozgásterápia nem csodaszer, nem helyettesítheti a tanulást. Abban viszont segítséget nyújthat a problémákkal küszködő gyermekek számára, hogy ne kelljen minden szabadidejüket tanulással tölteni, eredménytelenül. Hatására a tanulás és a gyakorlás meghozza gyümölcsét. Nagy jelentősége van a mozgás rendszeres gyakorlásának. Ezen mozgásgyakorlatok elsődleges célja új kapcsolatok kialakítása a központi idegrendszerben. Ezek a kapcsolatok természetüknél fogva csak úgy épülhetnek ki, ha sűrűn megerősítjük őket. Ellenkező esetben az újonnan létrejött kapcsolatok azonnal elkezdenek visszafejlődni, a várt fejlődés nem, vagy csak nagyon lassan következik be.