Tünetek‎ > ‎

Diszgráfia tünetei

Csak arról a gyerekről mondhatjuk el, hogy tud írni, aki tollbamondás után le tud írni bármilyen szöveget, illetve saját gondolatait írásban tudja közölni (fogalmazás). A másolás még nem írás!
A diszgráfiának két megjelenési formáját különítjük el. 

Alaki diszgráfia 

Alaki diszgráfia, ahol az írás technikai része okoz problémát. 

 • Az írás tempója lassú.
 • Az íráskép kusza, rendezetlen.
 • Nem tud bent maradni a sorok között.
 • Esetleg teljesen olvashatatlan.
 • A betűk túl nagyok vagy túl aprók vagy egyenetlen a nagyságuk.

Vagyis alakilag nem felel meg a korosztályi követelményeknek.

Tartalmi diszgráfia

Tartalmi diszgráfia: íráskép elfogadható, de a helyesírás nagyon gyenge. Természetesen a két probléma együttesen is előfordulhat.

Diszgráfiára utaló tünetek

 • Görcsös ceruzafogás (helytelen testtartás).
 • Bizonytalan írásvonal (mozgástervezés nehézsége).
 • Betűkerekítési, - kötési probléma.
 • Sorok lejtése vagy emelkedése (térbeli elhelyezés zavara).
 • Az íráskép rendezetlen, kusza.
 • Az írás tempója lassú, vagy kapkodó.

 • Betűket hagy ki vagy told be.
 • Felcseréli a betűk sorrendjét.
 • Felcseréli a betűket, vagy szótagokat.
 • Szótagokat hagy le a szó elejéről, végéről vagy szó közben.
 • Betűket, szótagokat, szavakat dupláz, vagy többszöröz.

 • Hangzási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír.
 • Felcseréli a zöngés – zöngétlen hangokat.
 • A magánhangzókról lehagyja az írásjeleket.
 • Felcseréli a hasonló egyjegyű és kétjegyű mássalhangzókat.
 • A toldalékokat külön írja a szótól vagy a következő szóhoz köti.
 • Fordítva írja le a szót, vagy a betűket fordítja meg.

 • Több szót, vagy az egész mondatot egybe írja.
 • Súlyos tagolási nehézségei vannak.
 • Hallja hogy valami hosszú, de nem tudja hogy hol.
 • Csak magánhangzókat ír.
 • Csak mássalhangzókat ír.