Terápiák‎ > ‎

Tükörtábla terápia

Mi a tükörtábla-terápia?

A tükörtábla-terápia a diszlexiás-diszgráfiás tünetegyüttes terápiájában felhasználható új grafomotoros módszer. Saját vizsgáló-eljárással rendelkezik. A vizsgálat és a terápia eszköze is a tükörtábla, mely nem anyagáról, hanem funkciójáról kapta a nevét. A tükörtábla legfontosabb feladata a két kéz írásmozgásának tükrözése, tükröztetése. Olyan grafomotoros, vizuomotoros készségfejlesztést tesz lehetővé, melyben központi szerepet kap az írás, a folyóírás, mégsem kapcsolódik hozzá a hagyományos írásgyakorlásnál oly gyakran jelentkező ellenérzés. Éppen ellenkezőleg, mivel a gyerekek játékos módon élnek át sikereket, az íráskedvük javul.

Kiknek ajánlott a tükörtábla-terápia?

A tükörtábla-terápia a lateralizációs fejlődés elmaradása esetén alkalmazható grafomotoros, fejlesztőpedagógiai módszer. Tág életkori határok között, gyermekek és felnőttek körében is alkalmazható. Különösen ajánlott 8 éves kor felett, a diszgráfiás tünethangsúlyú diszlexiás iskolások reedukációja során. Indokolt a rossz vizuomotoros koordináció, a keresztezett szem/kéz dominancia, valamint olyan olvasászavar esetén, amikor különösen a vizuális (optikai) percepció működési elégtelensége okozza a betűtévesztéseket és az értelemzavaró szótorzításokat. Egyes elemei már beépíthetők az iskolakezdés előtt álló, 6 éves óvodások diszlexia- prevenciós foglalkozásaiba, valamint - mivel felső korhatára nincs - az írás- és olvasászavarral küzdő fiatalok, felnőttek számára is nyújthat bármely életkorban korrekciós lehetőséget. A FIGYELEMZAVARRAL küzdő gyermekeket is jól leköti és stabilizálja, megnyugtatja a kétkezes tevékenység egyszerűsége és biztonságnövelő jellege.

Mitől újszerű a tükörtábla-terápia?

Fejlődéspszichológiai és neuropszichológiai megközelítésével ötvözi az agykutatás legmodernebb ismereteit és a könnyed játékosságot, a legtermészetesebb gyermeki sajátosságot. 8 éves kortól felnőttkorig, mind az alaki, mind a tartalmi diszgráfiás tünetek kezelésében játékosan alkalmazható. (A prevencióban már 6 éves kortól.) Kétkezes szinkronmozgáson alapuló motoros terápia. Intermodális kapcsolatokat erősít a vizuális, az auditív és a mozgásos csatornák között. A tükörtábla elválasztja egymástól a két szemet, miközben azok a kezek szinkronmozdulatait követik. Ezáltal két lényeges agyi folyamatot segít elő: egyrészt differenciálja a domináns kéz mozdulatait a másik kéz tükörmozdulataitól, másrészt megerősíti, azonos oldalra rendezi a vezető szem-domináns kéz kapcsolatot.

Mi a tükörtábla-terápia indikációja 

azaz mely tünetek jelentkezése esetén kezdjük el a terápiát?
  • Óvodás korban: megkésett beszédfejlődés, makacs artikulációs problémák, óvodai beilleszkedési gondok, mozgás-ügyetlenség, elhúzódó kezesség-választás, ?kétkezesség?, a rajzolás hárítása.
  • Iskolakezdéskor: súlyos tanulási problémák a nyelv és a számolás terén, mintha a gyermek értelmi képességei lennének deficitesek, írástanulást akadályozó grafomotoros elmaradás, fejletlen ceruzafogás, betűk sorrendjének felcserélése, fent/lent iránytévesztés (6/9, p/d-típusú tévesztések).
  • Kisiskolás korban: erős nyomatékú íráskép, csak tudatos figyelemmel, fáradságosan kompenzálható írás/olvasás-problémák, számolási nehézség, bal/jobb-tévesztés és iránydifferenciálási bizonytalanság (12/21, b/d-típusú tévesztések), tükörírás, keresztdominancia.
  • Nagyobbaknál: írással szembeni averzió, extrém ferdén tartott papír, automatizálatlan írásvezetés, írás közben a tartalomra és a formai kivitelezésre nem tud egyszerre figyelni, önbizalomhiány, túlzott lassúság, helyesírási és számolási problémák.
Forrás: Lesóné Kónya Mónika: Tükörtábla-terápia www.tukortabla.hu.